2461038979 6942512118, 6985813249 Γιάνναρη 19, Κοζάνης